Provlektion

Om du funderar på att ta flygcertifikat så är en provlektion ett bra sätt att ta reda på om flygning är något för dig.


Före flygpasset får du tillsammans med flygläraren göra en daglig tillsyn av flygplanet. Läraren går också igenom lite av flygningens grundprinciper samt flyginstrumenten.


Själva flygningen tar ungefär 30 min och du får spaka själv större delen av tiden. Syftet med flygningen är att du skall få prova på hur man manövrerar ett flygplan samt att du skall få en aning om vad som krävs för att klara en flygutbildning.


Det måste vara skapligt väder för att kunna genomföra en provlektion.


Klubblokalen hittar du i hangaren med kupat tak.


Läs om flygutbildningen här och för mer information kan du kontakta någon av våra flyglärare.


En intresseanmälan hittar du här.

Lär dig flyga i Arvika Flygklubb

2 av våra flyglärare har

även formationsflygutbildning, rote, grupp.

(Bli pilot. Lär dig flyga.)

Lär dig flyga och upplev friheten med flygning, nu.

Uppdaterad 2019-01-13

© 2016 Arvika Flygklubb